«Να αναγνωριστεί ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση στο διαδίκτυο» λέει ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού