5 σημαίνοντα στελέχη της αγοράς αυτοκίνητου, μας απαντούν στο ερώτημα: «Τι προσδοκούμε και τι συμβουλεύουμε την κυβέρνηση»